קובץ דברי משיח – ליל א' דחג הסוכות תשמ"ז

קובץ דברי משיח – ליל א' דחג הסוכות תשמ"ז

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח" תשמ"ז. בקובץ הנוכחי – הנחה משיחות ליל א' דחג הסוכות.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן השיחה:

א) המשכת "אור חדש" בראש השנה, והתגלותו בחג הסוכות ("בכסה ליום חגינו") – ע"י השמחה, ענינו של היום – "זמן שמחתנו", ובמיוחד "שמחת בית השואבה", באופן של חידוש. וכל זה נמשך גם בעולם – שמחה וריקודים גם ברשות הרבים
ב) הדגשת כל האמור לעיל – בתורתם של רבותינו נשיאינו
ג) ענין החידוש – גם אצל ה"אושפיזין", מצד העילוי שניתוסף אצלם ע"י לימוד התורה בגן עדן במשך שנה שלימה
ד) הדגשת ענין החידוש אצל האושפיזין דלילה זה – אברהם אבינו והבעש"ט
ה) ענינם של האושפיזין (אברהם אבינו והבעש"ט), כולל ענין החידוש – בשיעור חומש היומי
ו) שמחת בית השואבה בזמן הזה, גם ברה"ר, שמהפכים לרה"י – הכנה לשמחת בית השואבה בביהמ"ק

ברכה לאורחים בסוכה

בתור הוספה, בא ר"ד מה"יחידות" לחברי ה"קרן לפיתוח – מחנה ישראל", ד' תשרי תשמ"ז:

• ה"תשלום" על ברכותיו הק' – לגדל את הילדים ברוח היהדות
• הדגשת "שנה מתוקה" (ולא רק טובה)
• מתיקות במוצרים ובכל המישורים
• מדה כנגד מדה לפעולת ליובאוויטש – להזכיר ליהודים על יהדותם

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט