קובץ דברי משיח – כ"ט שבט תשמ"ח

קובץ דברי משיח – כ"ט שבט תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח". בקובץ הנוכחי – הנחה משיחת כ"ט שבט – סיום ה"שבעה" על הרבנית הצדקנית נ"ע זי"ע.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן השיחה:

ברכה לכל המנחמים – "כל המברך מתברך"; ביאור ל' הרמב"ם (ריש הל' אבל) "משה רבינו תיקן להם לישראל שבעת ימי אבלות ושבעת ימי המשתה"; כל צער הוא בשביל העלי' "כפליים לתושי'"; יסוד מוסדות לזכר הרבנית הצדקנית נ"ע זי"ע, כולל "קרן חמ"ש"

בתור הוספה, בא ר"ד בעת ניחום אבלים ב"שבעה" על הרבנית הצדקנית נ"ע זי"ע, כ"ד שבט תשמ"ח, עם האדמו"ר ממונקאטש.

הוספה מיוחדת: ממכתבי א' התמימים מחודש שבט תשמ"ח – בפרסום ראשון!

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט