קובץ דברי משיח – כ"ב שבט תשמ"ח

קובץ דברי משיח – כ"ב שבט תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה משיחת כ"ב שבט אחרי תפילת מנחה, ויומן מכ'-כ"ד שבט תשמ"ח (הסתלקות והלוויית הרבנית הצדקנית נ"ע זי"ע, והתחלת ימי ה"שבעה").

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

בתור הוספה, בא ר"ד בעת ניחום אבלים ב"שבעה" על הרבנית הצדקנית נ"ע זי"ע, כ"ג שבט תשמ"ח:

• עם הרב אהרן סולובייצ'יק – הקרבת קרבן התמיד עוד היום בין הערביים – ולא להיבהל מזה…
• עם מר דוד צ'ייס – הקמת קרן ע"ש הרבנית עוד בימי ה"שבעה", בתיאום עם רבנים
• עם האדמו"ר מסטולין-קרלין – הסתלקות צדיקים ע"ד "אסתלק יקרא דקוב"ה"

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט