קובץ דברי משיח – כ"א אדר תשמ"ח

קובץ דברי משיח – כ"א אדר תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה משיחת מוצאי כ"א אדר (סיום ה"שלושים" על הרבנית הצדקנית נ"ע זי"ע)

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

בתור הוספה, בא חלק שני מר"ד ב"יחידות" עם ר' גרשון בער ג'ייקובסון ביום חמישי, אדר"ח אדר תשמ"ח.

הוספה מיוחדת: קטעי יומן ממכתבי א' התמימים מחודש אדר שני תשמ"ט ומחודש אדר ראשון תשנ"ב – בפרסום ראשון!

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט