קובץ דברי משיח – ימים ראשונים דחג הפסח תשמ"ט

קובץ דברי משיח – ימים ראשונים דחג הפסח תשמ"ט

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ט" ("ויהי בשלושים שנה"). בקובץ הנוכחי – מאמר ד"ה מצה זו דליל ערב פסח (מוגה, ובתור הוספה – תמליל מסרט הקלטה), ויומן (כולל פרטים בפרסום ראשון מתוך יומנים של שנים מהתמימים) מימים הראשונים דחג הפסח.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים ביום ראשון, ח"י ניסן, יום ב' דחוהמ"פ:
• עם מנהלי אל-על בניו יורק – גאולה בזמן חירותנו
• עם א' שמסר ברכות מהתוועדות באה"ק – ברכת הקב"ה לכל בנ"י

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט