קובץ דברי משיח – יום שמח"ת תשמ"ח

קובץ דברי משיח – יום שמח"ת תשמ"ח

לקראת שמע"צ ושמח"ת, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה ויומן מהתוועדות יום שמח"ת.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

בתור הוספה, בא ר"ד מהיחידות לחברי ה"קרן לפיתוח – מחנה ישראל" ביום שני, ה' תשרי, ור"ד עם מר בנימין נתניהו ביום רביעי, הושענא רבה, בעת חלוקת ה"לעקאח".

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט