קובץ דברי משיח – יום ב' דראש השנה תשל"ח

קובץ דברי משיח – יום ב' דראש השנה תשל"ח

"המכון להפצת תורתו של משיח" שמח לפרסם את הקובץ הראשון של "דברי משיח" תשל"ח. בקובץ הנוכחי – הנחה ויומן מהתוועדות יום ב' דראש השנה.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

בתור הוספה, באו פנינים מר"ד בניחום אבלים, כ"ו שבט תשמ"ח (תדפיס מתוך דברי משיח תשמ"ח ח"ג שעורכים כעת לדפוס).

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט