קובץ דברי משיח – יום ב' דחג השבועות תשמ"ז

קובץ דברי משיח – יום ב' דחג השבועות תשמ"ז

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח".

בתקופה זו מתפרסמות שיחות משנת תשמ"ז, מתוך דברי משיח תשמ"ז ח"ד שמכינים עתה לדפוס. בקובץ הנוכחי – התוועדות יום ב' דחג השבועות.

בתור הוספה בא יומן מתקופה זו בשנת תשנ"ג, מתוך ימי משיח תשנ"ג ח"ב שמכינים עתה לדפוס

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט