קובץ דברי משיח – י"ב תמוז תשמ"ח

קובץ דברי משיח – י"ב תמוז תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח". בקובץ הנוכחי – הנחה ממאמר ושיחת אור לי"ב תמוז תשמ"ח.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

בתור הוספה, באו מכתבים מא' התמימים מתקופה זו – בפרסום ראשון. כמו"כ באו פנינים מ"יחידות" עם הר"מ סאוויצקי, ד' כסלו תשמ"ח – תדפיס מתוך דברי משיח תשמ"ח ח"ב היורד לדפוס בימים הקרובים אי"ה.

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט