קובץ דברי משיח – י"א מנ"א תשל"ח לילדי הקייטנות

קובץ דברי משיח – י"א מנ"א תשל"ח לילדי הקייטנות

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח" תשל"ח (כקביעות שנה זו). בקובץ הנוכחי – הנחה משיחות י"א מנ"א לילדי הקייטנות.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

בתור הוספה, באו פנינים מר"ד בחלוקת הדולרים י"א תמוז תשמ"ח (תדפיס מתוך דברי משיח תשמ"ח ח"ד שמכינים עתה לדפוס).

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט