קובץ דברי משיח – חמשה עשר באב תשמ"ח

קובץ דברי משיח – חמשה עשר באב תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח". בקובץ הנוכחי – הנחה ממאמר ושיחת אור לחמשה עשר באב תשמ"ח.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

בתור הוספה, באו מכתבים מא' התמימים מתקופה זו – בפרסום ראשון. כמו"כ באו פנינים מ"יחידות" לחברי ה"קרן לפיתוח – מנחה ישראל" בפרסום ראשון – תדפיס מתוך ההוצאה החדשה של דברי משיח תשנ"ב ח"א שמכינים כעת לדפוס.

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט