קובץ דברי משיח – חלק מהתוועדות מוצאי ש"פ אמור תשל"ח (ח"ב)

קובץ דברי משיח – חלק מהתוועדות מוצאי ש"פ אמור תשל"ח (ח"ב)

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח". בקובץ הנוכחי – הנחה מחלק מהתוועדות מוצאי ש"פ אמור, אור לפסח שני תשל"ח אודות המצב בארץ הקודש (ח"ב), תדפיס מדברי משיח תשל"ח ח"ג שמכינים עתה לדפוס.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

בתור הוספה בא יומן משנת תשנ"ד (לפני שלושים שנה) – מתוך ימי משיח תשנ"ד שמכינים עתה לדפוס

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט