קובץ דברי משיח – ח"י אלול תשל"ח חלק ב'

קובץ דברי משיח – ח"י אלול תשל"ח חלק ב'

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח" תשל"ח (כקביעות שנה זו). בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ח"י אלול (חלק ב').

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

בתור הוספה, בא חלק שני מר"ד ב"יחידות" עם האדמו"ר (בעל ה"לב שמחה") מגור, ט' אלול תשל"ח.

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט