קובץ דברי משיח – התחלת חודש מנ"א תשמ"ט

קובץ דברי משיח – התחלת חודש מנ"א תשמ"ט

בקשר עם חודש מנחם-אב, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" לקט משיחות ודברי קודש דהתחלת חודש מנחם-אב ה׳תשמ״ט (כקביעות שנה זו) בעניני גאולה ומשיח – תדפיס מיוחד מתוך ״דברי משיח – ה׳תשמ״ט״ חלק ה׳ שמכינים עתה לדפוס. [מסיבות טכניות הקטעים נדפסים בזה בלי מראי-מקומות].

כידוע, בחודש הנ״ל החלה תקופה מיוחדת, מלאה וגדושה בשיחות ק׳ (שנמשכו כמעט מידי יום ביומו עד סיום חודש תשרי ה׳תש״נ), ובמיוחד בעניני גאולה ומשיח – ש״מנחם שמו״. וכמ״ש ביומן א׳ התמימים מז׳ מנ״א: ״יש לציין כי כמה מזקני אנ״ש שיחיו אמרו, שאינם זוכרים תקופת תשעת הימים כמו של שנה זו, בה תבע כ״ק אדמו״ר שליט״א את ביאת המשיח באופן יוצא מהרגיל״.

בתור הוספה – בא יומן ״בית חיינו״ מער״ח מנ״א עד ב׳ מנ״א ה׳תשמ״ט.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט