קובץ דברי משיח – התוועדות ש"פ משפטים תשכ"ה

קובץ דברי משיח – התוועדות ש"פ משפטים תשכ"ה

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח".

בקובץ הנוכחי מתפרסמת התוועדות ש"פ משפטים, מבה"ח אדר ראשון תשכ"ה, ויומן משנת תשנ"ד (לפני שלושים שנה) מתוך ימי משיח תשנ"ד שמכינים עתה לדפוס.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט