קובץ דברי משיח – התוועדות פורים תשל"ט ח"א

קובץ דברי משיח – התוועדות פורים תשל"ט ח"א

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח".

בקובץ הנוכחי מתפרסם חלק ראשון מהתוועדות פורים תשל"ט, ור"ד בחלוקת הדולרים מכ"ו שבט תנש"א (שלא הי' תח"י בעת הדפסת דברי משיח תנש"א ח"ב).

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט