קובץ דברי משיח – ברכת הת' עיוהכ"פ תשמ"ח

קובץ דברי משיח – ברכת הת' עיוהכ"פ תשמ"ח

לקראת יום הקדוש, יום הכיפורים, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה מברכת התמימים דערב יוהכ"פ תשמ"ח, ויומן מהברכה וכל המעל"ע דיוהכ"פ.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן הברכה:
א) ברכה באופן ד"יוסף ה' עליכם גו'", ובמיוחד לתלמידי הישיבות – "אני חלקך ונחלתך" ו"אתה תומיך גורלי", הקשור לגורל דיוהכ"פ (ס"א)
ב) לכ"א ניתנו כחות להצלחה בלימוד התורה, עבודת התפילה וצדקה ו"ואהבת לרעך כמוך" (ס"ב)
ג) הדגשה בהנ"ל בבואנו משנת השמיטה הקשורה לתורה, ובכניסתנו לשנת "הקהל" – הקהלת הפרטים שבעצמו ובסביבתו, כהוראת מייסדי הישיבה להיות "נרות להאיר"; לימוד התורה באופן ד"אנשים", "נשים" ו"טף" (ס"ג)
ד) קביעות עיוהכ"פ ויוהכ"פ בעש"ק וש"ק – כניסה בעונג ושמחה מערב שבת דאלף הששי ל"יום שכולו שבת"; "להחיותם ברעב"; סיום יוהכ"פ ב"תקע בשופר גדול" ו"לשנה הבאה בירושלים" אבל תומ"י (ס"ד)

בתור הוספה, בא ר"ד מהיחידות לחברי ה"קרן לפיתוח – מחנה ישראל" ביום שני, ה' תשרי:
• עם מר ג. רוהר – שלום בקולומבי' כהכנה לשלום של משיח

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט