קובץ דברי משיח – ברכות ערב יוהכ"פ תשמ"ז

קובץ דברי משיח – ברכות ערב יוהכ"פ תשמ"ז

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח".

בתקופה הקרובה יתפרסמו שיחות משנת תשמ"ז (שהיא בקביעות שנת תשפ"ד), ויומנים משנת תשנ"ד (לפני שלושים שנה) – מתוך דברי משיח תשמ"ז ח"א וימי משיח תשנ"ד שמכינים עתה לדפוס. בקובץ הנוכחי – ברכות ערב יום הכיפורים. [מסיבות טכניות יוצאות שיחות אלו בפורמט של דפים ולא כקובץ רגיל].

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט