קובץ דברי משיח – אחרון של פסח תשל"ח

קובץ דברי משיח – אחרון של פסח תשל"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח".

בתקופה זו מתפרסמות שיחות משנת תשל"ח – מתוך דברי משיח תשל"ח ח"ג שמכינים עתה לדפוס. בקובץ הנוכחי – התוועדות אחרון של פסח.

בתור הוספה בא יומן מתקופה זו בשנת תשנ"ג, מתוך ימי משיח תשנ"ג ח"ב שמכינים עתה לדפוס.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט