ספר המאמרים במדבר ח"ב

לז"נ 
הרה״ח הרה״ת ר׳ יקותיאל דובער בן הרה״ח הרה״ת ר׳ שניאור זלמן ע"ה 
נלב״ע י״ג ניסן ה׳תשמ״ח 
ומרת בת שבע בת הרה״ח ר׳ יחיאל ע"ה 
נלב״ע ז׳ תמוז ה׳תשע״ד 
קלמנסון

נתרם ע"י – יבלח"ט – הרה"ת ר' שמואל ורעייתו שיחיו שפּריצער 

סגירת תפריט