ספר המאמרים במדבר ח"א

לז"נ 
הרה"ח הרה"ת ר' צבי הירש בן הרה"ח ר' בן ציון ע"ה 
נלב״ע ז״ך אלול ה׳תש״מ 
ומרת רבקה בת הרה"ח ר' צבי ע"ה 
נלב״ע כ״ט תמוז ה׳תשס״ב 
שפּריצער 

נתרם ע"י בניהם – יבלח"ט – הרה"ת ר' שמואל והרה"ת ר' יעקב מרדכי שיחיו שפּריצער 

סגירת תפריט