סו) (?) – ש״פ שופטים, ז׳ אלול ה׳תשכ״ה

״אמר מאמר מאדמו״ר הצ״צ״ (מיומן א׳ התמימים).
לא הגיע לידינו לע״ע.

סגירת תפריט