סב) (?) – ש״פ בחוקותי, כ״ז אייר, מבה״ח סיון ה׳תשכ״ה

״מאמר-שיחה – ביאר התחלת הסדרה (בלקו״ת כמובן) וסיומה וסיום ההוספות, והתחלת ספר ויקרא״ (מיומן א׳ התמימים).
״הי׳ סיום על לקו״ת״ (שיחות קודש תשכ״ה ח״ב ס״ע 123).
כעין שיחה. נזכר במפתח מאמרי כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א שם. לא הגיע לידינו לע״ע.

סגירת תפריט