נ) והי׳ באכלכם מלחם הארץ – ש״פ שלח, כ״ג סיון, מבה״ח תמוז ה׳תשכ״ג

נזכר במפתח מאמרי כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א ע׳ 31. לא הגיע לידינו לע״ע.

סגירת תפריט