נשלח לדפוס: דברי משיח תשמ"ט ח"ב

נשלח לדפוס: דברי משיח תשמ"ט ח"ב

בימים אלו נשלח לבית הדפוס כרך החמשה-עשר בסדרת "דברי משיח", והוא כרך השני של שנת תשמ"ט.

הספר מכיל שיחות והתוועדויות קודש, ר"ד מחלוקות הדולרים ויומן "בית חיינו" מכ"א מרחשון ועד ש"פ יתרו, כ"ב שבט תשמ"ט. בתקופה זו כו"כ מאורעות מיוחדים: הנצחון בבחירות באה"ק כרצון כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, סיום הרמב"ם, סיום אמירת הקדיש על הרבנית הצדקנית, יו"ד שבט – התחלת שנת הארבעים, היארצייט הראשון של הרבנית הצדקנית, ועוד (וזאת מלבד האירועים "הרגילים": כינוס השלוחים, י"ט כסלו, חנוכה וכו').

כמו בכרכים הקודמים, נדפס בספר זה חומר רב בפעם הראשונה.

הספר צפוי להופיע בעוד כשבועיים אי"ה, ונפרסם אודות הפצתו ברחבי הארץ והעולם.

סגירת תפריט