נח) האזינו השמים – ש״פ האזינו, י״ג תשרי ה׳תשכ״ו

״שיחה ד׳ הותחל על לקו״ת בפי׳ האזינו השמים ותשמע הארץ כו׳, ואח״כ התחיל באמצע לומר מאמר״ (שיחות קודש תשכ״ו ע׳ 27).
לא הגיע לידינו לע״ע.

סגירת תפריט