נו) יסובבנהו יבוננהו – יום ב׳ דחג הסוכות ה׳תשכ״ב

״כ״ק אדמו״ר שליט״א אמר המאמר [ד״ה יסובבנהו יבוננהו תקס״ז מכ״ק אדמו״ר הזקן] בעת ההתוועדות בסעודת יום ב׳ דחגה״ס השתא״ (מהקדמת המו״ל להמאמר).
לא הגיע לידינו לע״ע.

סגירת תפריט