נה) ראשית עריסותיכם – ש״פ שלח, כ״ח סיון, מבה״ח תמוז ה׳תשכ״ט

כעין שיחה. נזכר במפתח מאמרי כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א ע׳ 50. לא הגיע לידינו לע״ע.

סגירת תפריט