נג) כי תבואו אל הארץ – ש״פ בהו״ב, כ״ד אייר, מבה״ח סיון ה׳תשכ״ג

נזכר בשיחות קודש תשכ״ג ע׳ 287. לא הגיע לידינו לע״ע.

סגירת תפריט