נב) ויהס כלב – ש״פ שלח, כ״ו סיון, מבה״ח תמוז ה׳תשכ״ה

״הי׳ מאמר כעין שיחה בענין ויהס כלב״ (מיומן א׳ התמימים).
לא הגיע לידינו לע״ע.

סגירת תפריט