נא) למען תזכרו – ש״פ שלח, כ״ו סיון, מבה״ח תמוז ה׳תשכ״ד

״הי׳ מאמר ד״ה למען תזכרו ועשיתם כו׳, התוכן הי׳ מענין סוכ״ע וממכ״ע, ביאר באריכות שני הענינים ושמצות ציצית מרמזת על שני ענינים אלו, הטלית והציצית״ (מיומן א׳ התמימים).
לא הגיע לידינו לע״ע.

סגירת תפריט