מג) להבין ענין האותיות – ש״פ בא, ו׳ שבט ה׳תשכ״ה

״הי׳ מאמר כעין שיחה כרגיל מביכל שבא לאחרונה (כך אמר) מהשבי׳ לגלות . . והאריך כ״ק אדמו״ר שליט״א שהמאמר כפי הנראה מאדמו״ר הזקן ונכתב בזמן ההוא כמו שמוכח מצבע הכתב והנייר וכן צורת האותיות וכמו שכ״ק מו״ח אדמו״ר אמר שהיו רגילים כותבי המאמרים לכתוב מאמרים בצורת האותיות כפי בעל המאמר והיו עושים כ״כ טוב עד שלפעמים צריכים הוכחות שאין זה גוף כתי״ק. המאמר תוכנו הי׳ להבין מה שלפעמים מובא שצורת האותיות גבוהה יותר מההבנה שבענין ולפעמים להיפך. והתוכן הי׳ שמצד השורש הנה האותיות גבוהים יותר, אלא שבגילוי ההבנה גבוהה יותר. זהו התוכן בקיצור, וגם שהמאמר הי׳ קצר״ (מיומן א׳ התמימים).
לא הגיע לידינו לע״ע. וראה מאמרי אדה״ז הקצרים ע׳ תקנט-ס.

סגירת תפריט