מב) קדושים תהיו – ש״פ קדושים, ו׳ אייר ה׳תשכ״ה

״[אמר] מאמר מלקוטי תורה וגם סיפור מן הבעש״ט מן ספר המאמרים ת״ש״ (מיומן א׳ מאנ״ש).
כעין שיחה. י״ל בשיחות קודש תשכ״ה ח״ב ע׳ 87 ואילך (מסיבות טכניות לא נדפס לע״ע, ויודפס אי״ה במהדורה הבאה דסה״מ ויקרא).

סגירת תפריט