מאמרים מומלצים לימי השבוע – פ' האזינו תשפ"א

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פ' האזינו תשפ"א

יום שני, ג' תשרי – יהפך לשמחה: ד"ה שיר המעלות ממעמקים תשל"א (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ עשי"ת-יוהכ"פ ע' ס ואילך

יום שלישי, ד' תשרי: ד"ה שיר המעלות ממעמקים תשמ"ז – סה"מ עשי"ת-יוהכ"פ ע' קפז ואילך

יום רביעי, ה' תשרי: ד"ה שובה ישראל תשל"ו (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' קסז ואילך; סה"מ עשי"ת-יוהכ"פ ע' קד ואילך

יום חמישי, ו' תשרי – יום ההילולא של הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה: ד"ה וכל אדם לא יהי' באוהל מועד תשכ"ג (מוגה בקונטרס ו' תשרי תשכ"ג – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' טו ואילך; סה"מ עשי"ת-יוהכ"פ ע' רב ואילך

יום שישי, ז' תשרי: ד"ה שובה ישראל תשמ"ג – סה"מ עשי"ת-יוהכ"פ ע' קסד ואילך

יום ש"ק פ' האזינו, שבת שובה, ח' תשרי: ד"ה שובה ישראל תשמ"א (מוגה, ויהי בארבעים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' טו ואילך; סה"מ עשי"ת-יוהכ"פ ע' קמט ואילך

סגירת תפריט