מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת בחוקותי (באה"ק: במדבר) תשפ"ב

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת בחוקותי (באה"ק: במדבר) תשפ"ב

בחו"ל:

יום ראשון, כ"א אייר: ד"ה אם בחוקותי תלכו תשל"ז – סה"מ ויקרא ע' שה ואילך

יום שני, כ"ב אייר: ד"ה ונתתי שלום בארץ תש"ל – סה"מ ויקרא ע' רפז ואילך

יום שלישי, כ"ג אייר: ד"ה והתהלכתי בתוככם תשל"ח – סה"מ ויקרא ע' שיא ואילך

יום רביעי, כ"ד אייר: ד"ה וזכרתי להם ברית ראשונים תשל"ד – סה"מ ויקרא ע' שא ואילך

יום חמישי, כ"ה אייר: ד"ה רפאני ה' וארפא תשכ"ד – סה"מ ויקרא ע' רפא ואילך

יום שישי, כ"ו אייר: ד"ה להבין ענין ספירת העומר תשמ"ז – סה"מ ימי הספירה ע' נב ואילך

יום ש"ק פ' בחוקותי, כ"ז אייר, מבה"ח סיון: ד"ה בעשרה מאמרות נברא העולם תשכ"ח – סה"מ ימי הספירה ע' קא ואילך

באה"ק:

יום ראשון, כ"א אייר: ד"ה וידבר גו' שאו את ראש תשי"ד – סה"מ במדבר ח"א ע' א ואילך

יום שני, כ"ב אייר: ד"ה וידבר גו' שאו את ראש תשמ"א – סה"מ במדבר ח"א ע' מח ואילך

יום שלישי, כ"ג אייר: ד"ה וידבר גו' שאת את ראש תשד"מ – סה"מ במדבר ח"א ע' נח ואילך

יום רביעי, כ"ד אייר: ד"ה וידבר גו' איש על דגלו תשט"ו – סה"מ במדבר ח"א ע' י ואילך

יום חמישי, כ"ה אייר: ד"ה איש על דגלו תשי"ז – סה"מ במדבר ח"א ע' יז ואילך

יום שישי, כ"ו אייר: ד"ה להבין ענין ספירת העומר תשמ"ז – סה"מ ימי הספירה ע' נב ואילך

יום ש"ק פ' במדבר, כ"ז אייר, מבה"ח סיון: ד"ה בעשרה מאמרות נברא העולם תשכ"ח – סה"מ ימי הספירה ע' קא ואילך


סגירת תפריט