מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת בהר (באה"ק: בחוקותי) תשפ"ב

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת בהר (באה"ק: בחוקותי) תשפ"ב

בחו"ל:

יום ראשון, י"ד אייר – פסח שני: ד"ה להבין ענין פסח שני תשל"ח (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' קמג ואילך; סה"מ ימי הספירה ע' קז ואילך

יום שני, ט"ו אייר: ד"ה כי תבואו אל הארץ תשי"ג – סה"מ ויקרא ע' רמד ואילך

יום שלישי, ט"ז אייר: ד"ה איתא בזהר זימנא חדא תשמ"ב (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ ימי הספירה ע' רד ואילך

יום רביעי, י"ז אייר: ד"ה תניא א"ר יוסי זימנא חדא תשל"ח – סה"מ ימי הספירה ע' קצה ואילך

יום חמישי, ח"י אייר – ל"ג בעומר: ד"ה שיר המעלות לדוד הנה מה טוב גו' תשכ"ב (מוגה, ויהי בששים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' רנא ואילך; סה"מ ימי הספירה ע' קיז ואילך

יום שישי, י"ט אייר: ד"ה וידבר גו' כי תבואו אל הארץ תש"מ – סה"מ ויקרא ע' רנ ואילך

יום ש"ק פ' בהר, כ' אייר: ד"ה כי תבואו אל הארץ תשמ"ו – סה"מ ויקרא ע' רנד ואילך

באה"ק:

יום ראשון, י"ד אייר – פסח שני: ד"ה אם בחוקותי תלכו תשד"מ – סה"מ ויקרא ע' שלא ואילך

יום שני, ט"ו אייר: ד"ה והתהלכתי בתוככם תשי"א – סה"מ ויקרא ע' רנז ואילך

יום שלישי, ט"ז אייר: ד"ה איתא בזהר זימנא חדא תשמ"ב (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ ימי הספירה ע' רד ואילך

יום רביעי, י"ז אייר: ד"ה תניא א"ר יוסי זימנא חדא תשל"ח – סה"מ ימי הספירה ע' קצה ואילך

יום חמישי, ח"י אייר – ל"ג בעומר: ד"ה שיר המעלות לדוד הנה מה טוב גו' תשכ"ב (מוגה, ויהי בששים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' רנא ואילך; סה"מ ימי הספירה ע' קיז ואילך

יום שישי, י"ט אייר: ד"ה ונתתי שלום בארץ תש"ל – סה"מ ויקרא ע' רפז ואילך

יום ש"ק פ' בחוקותי, כ' אייר: ד"ה והתהלכתי בתוככם תשל"ח – סה"מ ויקרא ע' שיא ואילך


סגירת תפריט