לח) הקבצו ושמעו בני יעקב – ש״פ ויחי, י״ד טבת ה׳תשכ״ה

״אמר מאמר מאדמו״ר מהר״ש משנת תרל״ב״ (מיומן א׳ התמימים).
כעין שיחה. לא הגיע לידינו לע״ע.

סגירת תפריט