להורדה: מאמר ד"ה וידבר משה אל ראשי המטות תשכ"ג

להורדה: מאמר ד"ה וידבר משה אל ראשי המטות תשכ"ג

לקראת ש״פ מטות (באה״ק, ולאח״ז – ש״פ מטו״מ בחו״ל), הננו מו״ל בזה מאמר ד״ה וידבר משה אל ראשי המטות אשר לכ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א, שאמרו בש״פ מטו״מ, כ״ח תמוז, מבה״ח מנ״א ה׳תשכ״ג.

מאמר זה לא הי׳ תח״י בעת הדפסת סה״מ במדבר ח״ב. המאמר נתפרסם לראשונה (מתוך רשימת הרה״ח ר׳ חיים שלום דובער שי׳ ליפסקר) ב״תשורה״ משמחת הנישואין דמשפחות רובאשקין-שמוקלער, כ״ד אדר שני שנה זו. בהוצאה זו ניתוספו מראי מקומות וציונים.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד תורתו של משיח נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט