לב) ויענך וירעיבך ויאכילך גו׳ – ש״פ עקב, כ׳ מנחם-אב ה׳תשכ״ו

״היו ארבע שיחות, ולאחריהם אמר מאמר ד״ה ״ויענך וירעיבך״ . . הורה שינגנו כי בשמחה תצאו גו׳, ומיד קם על רגליו ועודד בידיו, וכולם קפצו ממקומותיהם. אח״כ ישב במקומו והמשיך לעודד בידיו ובראשו הק׳. לאחר מכן רמז, וניגנו הניגון שקודם המאמר״ (מיומן א׳ התמימים).
לא הגיע לידינו לע״ע.

סגירת תפריט