לא) אתם נצבים – ש״פ נצבים-וילך, כ״ג אלול ה׳תשכ״ט

כעין שיחה. נזכר בשיחות קודש תשכ״ט ח״ב ע׳ 453. לא הגיע לידינו לע״ע.

סגירת תפריט