כ) (?) – ש״פ שמיני, פ׳ פרה, כ״ג אד״ש, מבה״ח ניסן ה׳תשכ״ה

נזכר במפתח מאמרי כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א שם. לא הגיע לידינו לע״ע. ואולי הוא המופיע בשיחות קודש תשכ״ה ח״א ע׳ 514 ואילך (עה״פ לויתן זה יצרת), עיי״ש.

סגירת תפריט