כז) (?) – ש״פ נצבים, כ״ח אלול ה׳תשכ״ה

נזכר במפתח מאמרי כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א ע׳ 39. לא הגיע לידינו לע״ע.

סגירת תפריט