כו) אתם נצבים – ש״פ נצבים, כ״ח אלול ה׳תשכ״ד

נזכר במפתח מאמרי כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א ע׳ 36. לא הגיע לידינו לע״ע. וראה לקו״ש ח״ה ע׳ 353. ד״ה זה היום תשכ״ה (סה״מ ראש השנה ע׳ קיא).

סגירת תפריט