כד) וארא אל אברהם – ש״פ וארא, כ״ו טבת, מבה״ח שבט ה׳תשכ״ד

״המאמר ד״ה וארא אל אברהם וגו׳ תוכנו מאדמו״ר הזקן ביכל כת״י אדמו״ר האמצעי, שמביכל זה אמר רוב המאמרים שנה שעברה (שנת הק״ן) ובכל פעם הי׳ אומר שהשנה שנת הק״ן, והפעם אמר שג׳ ימים קודם השבת הי׳ יום ההילולא. המאמר ערך כחצי שעה, התוכן הי׳ ההפרש בין הגלות לגאולה ע״ד ההפרש בין עיבור ללידה, וביאר באריכות כל הפרטים במשל איך שהם בנמשל, כשהוא במעי אמו שזהו ענין נה״י בלבד, ואח״כ זה ענין מוחין דיניקה עד מוחין דגדלות. יש גם בתו״א על הפרשה – המאמר הראשון – מענין זה, גם שמעתי שיש ביאור על מאמר זה בתורת חיים. המאמר עצמו הי׳ דוקא לא קשה, רק סדר הענינים הי׳ קשה לחזור״ (מיומן א׳ התמימים).
לא הגיע לידינו לע״ע.

סגירת תפריט