יומן א' התמימים – מרחשון תנש"א-ב

יומן א' התמימים – מרחשון תנש"א-ב

לרגל 30 שנה לשנת אראנו נפלאות תנש"א, והתחלת שנת ה-30 לשנת נפלאות בכל תשנ"ב, מפרסם המכון להפצת תורתו של משיח קובץ מיוחד עם יומן פרטי שרשם א' התמימים בחודש מרחשון בשנים הנ"ל (היומן לא הי' תח"י בעת עריכת כרכי דברי משיח דתקופה הנ"ל).

בחודשים הבאים נפרסם אי"ה את המשך היומן.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט