ט) ויברך אלקים – ש״פ בראשית, כ״ז תשרי, מבה״ח מרחשון ה׳תשכ״ב

״בש״ק בראשית היתה התוועדות וכ״ק אדמו״ר שליט״א קידש על היין ודיבר שיחות קודש, והי׳ ג״כ מאמר דא״ח ד״ה ויברך אלקים״ (״סקירה כללית וקצרה מבית חיינו״ תשרי תשכ״ב).
לא הגיע לידינו לע״ע.

סגירת תפריט