טו) ויקח מן הבא בידו מנחה – ש״פ וישלח, ט״ז כסלו ה׳תשכ״ה

תוכן מאמר זה הוגה ע״י כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א בסגנון שיחה, ונדפס בלקו״ש ח״ה ע׳ 400 ואילך. לא הגיע לידינו לע״ע הנחה ממאמר זה.

סגירת תפריט