וידיאו נדיר: יחידות הרבנים הראשיים – י"א אייר תשמ"ט

וידיאו נדיר: יחידות הרבנים הראשיים – י"א אייר תשמ"ט

לקראת י"א אייר, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" וידיאו נדיר מ"יחידות" שהתקיימה בחדרו הק' של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לרבנים הראשיים לאה"ק, הרב מרדכי אליהו והרב אברהם הכהן שפירא ז"ל, בי"א אייר תשמ"ט ("ויהי בשלשים שנה").

לצפי' והורדה באיכות רגילה לחץ כאן.

להורדה באיכות מלאה לחץ כאן.

[וידיאו זה נמכר בשעתו (בקלטת) ע"י מערכת WLCC, אבל (ככל הידוע) טרם התפרסמה גירסה דיגיטלית עד עתה (כי אם הקלטה בלבד)].

הנחה מתוכן ה"יחידות" הוגהה ע"י כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, ונדפסה בסה"ש תשמ"ט ח"ב ע' 738 ואילך. הנחה בלתי מוגה (עם תוכן נוסף שלא נכנס למוגה) יודפס אי"ה בקרוב בדברי משיח תשמ"ט.

ובזה הננו לעורר שכל מי שברשותו עוד אוצרות שטרם פורסמו כדבעי – שיואיל לשלחם אלינו בהקדם האפשרי ע"מ לזכות את הרבים.

סגירת תפריט