ה) צדקת פרזונו בישראל – ש״פ בשלח, י״ג שבט ה׳תשכ״ה

כעין שיחה. נזכר במפתח מאמרי כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א ע׳ 38. לא הגיע לידינו לע״ע. ואולי הוא המופיע בשיחות קודש תשכ״ה ח״א ע׳ 343 ואילך, עיי״ש.

סגירת תפריט