ה) ואלה שמות – ש״פ שמות, כ״ג טבת, מבה״ח שבט ה׳תשכ״ג

נזכר בשיחות קודש תשכ״ג ס״ע 124. לא הגיע לידינו לע״ע.

סגירת תפריט